Kære medlemmer:
Vi begynder nu på foreningens 75 års jubilæumsår, som slutter
med en stor jubilæumsfest den 29. november i Rønde Idrætscenter.
Så sæt kryds i kalenderen den dag. Vi håber, at arrangementerne i dette program også kan få lige så stor tilslutning, som sidste år. På gensyn i jubilæumsåret 2019. Medlemskontingent er fortsat 100 kr. årligt.
Tilmelding til de forskellige arrangementer kan først ske fra den 4. marts.

 

 Generalforsamlingen 2019:
Der var stor tilslutning med 77 deltagere ved generalforsamlingen den 5. februar. Anne Marie Storgaard blev nyvalgt til bestyrelsen efter Inge Pihl, som ikke ønskede genvalg, og Herbert M. Jensen, blev valgt som suppleant efter Orla Rasmussen, som heller ikke ønskede genvalg. Alle øvrige valg var genvalg. Efter generalforsamlingen var der billedforedrag ved Kaare Kristensen over emnet: ”Tordenskjold - Danmarks største søhelt.”

 

 Tirsdag den 19. marts kl. 14 i A-Huset.
Foredrag ved en konsulent fra høreklinik-kæden Audika, der ejes af Oticon over emnet:

”Hvad betyder god hørelse for vores livskvalitet og helbred?”

Pris pr. deltager 25 kr. inklusiv kaffebord. Tilmelding senest 12. marts.

__________________________________________________________ 

Onsdag den 27. marts kl. 14. Modeopvisning:
Modeopvisning i forretningen hos Otto Sørensen A/S og Mariann præsenterer på underholdende vis forårets- og sommerens nyheder i dametøj. Gratis entré og Otto Sørensen A/S er vært ved kaffe m. brød.

Af pladshensyn beder vi om tilmelding senest 17. marts

til Otto Sørensen tlf. 86 37 10 88 - Der er amerikansk lotteri.

 

Tirsdag den 9. april kl. 14. Underholdning i A-Huset.
Visesanger Palle Krabbe underholder med en ”stemningsfyldt koncert med munterhedsgaranti”. Sang og musik  af de meget gode kendte visekomponister. Pris pr. deltager 50 kr. inkl. kaffebord.
Der er Amerikansk lotteri. Tilmelding senest 1. april.

 

Tirsdag den 14. maj. Løvspringstur til Tunø:
Turen er med Ans Rejser. Vi kører til Hou og sejler med Tunø Færgen.
Sejlturen varer 1 time. Efter ankomst til Tunø kører vi med”traktorbusser”
med guide rundt på Tunø.
Vi får serveret en 2 retters menu på Tunø Kro.
Herefter en gåtur med guide gennem Tunø med museumsbesøg og flere seværdigheder.
Vi forventes at være tilbage i Rønde ca. kl. 19.

Pris 495,00 kr. inklusiv bus, buskaffe m.brød, sejltur og frokost.
Tilmelding og betaling senest den 1. maj.  Max 50 deltagere

Afgang fra Thorsager kl. 7.15 og Rønde kl. 7,25.
___________________________________________________________

Torsdag den 23.maj.  Koncert med ”No more Jacks” i Århus.
Turen er lukket for tilmelding.


Flyrejse til Algarve/Portugal den 25. maj.
Turen er lukket for tilmelding. Deltagerne får brev først i maj med oplysning om busafgangstider fra Thorsager og Rønde. 

Tirsdag den 25. juni.  Silkeborg søerne og Himmelbjerget
Turen er med Ans Rejser. Vi sejler fra Silkeborg med ”Hjejlebådene” til Himmelbjerget. Herefter gåtur eller med bus til tårnet til en lækker frokost på Hotel Himmelbjerget.
Herefter kører vi over Voerladegård og Yding til Ejer Baunehøj, hvor vi gør pause til en kop stående buskaffe og forhåbentlig nyde udsigten fra tårnet med godt vejr.
Vi forventes at være tilbage i Rønde ca. kl. 16.

Pris
KUN 395 kr. inklusiv bus, sejltur og frokost.
Tilmelding og betaling senest den 11. juni
: Max. 52 deltagere
Afgang Thorsager kl.8,20 og Rønde kl 8,30.
 

Tirsdag den 16. juli: Kør selv tur: Ud i det blå.

Vi kører i private biler og ikke selvkørende kommer op at køre. Eftermiddagen slutter med kaffebord et hyggeligt sted til rimelig pris.
Vi mødes ved P.pladsen, Lillerupvej / Netto kl. 13.00.

Tilmelding senest 11. juli.

 

 25. – 28. August: Bustur med Ans Rejser til Harzen
Busturen i 2019 bliver en 4 dages tur
til Harzen. Måske har mange for mange
år siden besøgt Harzen, men et gensyn
med det smukke Harzen er altid dejligt
og vi skal bo på et rigtig godt hotel midt
i Goslar’s hjerte.
Vi får rigtig meget for pengene på den tur.
Max antal deltagere er 50
– så først til mølle! - Sidste frist for tilmelding er 15. maj!

 Se indlagte program for turen.

 

 Senere arrangementer i 2019:


 15.  September: Fællesfest med Hornslet og Mørke Seniorer.


       September: Modeopvisning.


       Oktober: Koncert med Syddjurs Seniororkester


       Oktober. Arrangement i A-Huset


 29. November: Jubilæumsfest / julefrokost i Rønde Idrætscenter


       December: Julehygge i A-Huset

 Beretning for 2018 ved generalforsamlingen den 5. februar 2019 

Et år går hurtigt, det skriver vi jo ofte i julehilsnerne, og det gælder bestemt også når vi tænker på pensionistforeningen.
2018 blev et godt år for vor pensionistforening. Der er som regel fuldt hus her i A-Huset, hvor vi har været 5 gange, og desuden holder vi bestyrelsesmøderne her.
Der har været rigtig mange deltagere ved busturene og rejser i øvrigt.
Det nævner jeg, når vi nu nævner de enkelte arrangementer.
Den 18. januar havde vi suppeaften med 80 deltagere. Der var en god stemning med sang og musik. En rigtig hyggelig aften.
Den 6. februar havde vi generalforsamling med 90 deltagere – så fuldt hus. Der var nyvalg af Hanne Rasmussen og Thorvald Top Jørgensen, som afløste henholdsvis Maja Hansen og Margit Madsen.  Genvalg til suppleanter, revisorer og revisorsuppleanter. Efter generalforsamlingen fortalte Kaare Kristensen om sin tid som sømand, herunder en tur med ØK til Østindien.
21. marts havde vi modeopvisning hos Otto Sørensen med 80 deltagere.
24. april underholdning i A-Huset ved Bo Young, med sang og underholdning på rigtig festlig vis. Der var 72 deltagere.
8. maj. Løvspringstur til den lille Ø Egholm i Limfjorden tæt ved Ålborg, hvor vi nød en lækker frokostbuffet med mange gode retter. På vej tilbage var der stop ved Veppestrup Is, hvor vi nød en lækker softice. Vi var 78 deltagere i en dobbeltdækker bus.
25. maj gik den årlige flyrejse til Kreta. Vi var 40 deltagere og havde en god tur med mange gode oplevelser og strålende sol hver dag.
19. juni besøgte vi Ørnereservatet og Bisson safariparken ved Them.  Vi var 68 deltagere i 2 busser og spiste frokost på Hostel Velling Koller.  En spændende tur i rigtig godt vejr.
17. juli havde vi den årlige ”kør selv tur”, som via små veje på Midtdjursland sluttede med kaffebord på Ryomgaard Hotel. Vi var 40 deltagere.
12. til 16. august. Bustur til Rüdesheim med Ans Rejser. Vi var 46 deltagere og boede på et rigtig godt hotel med god forplejning. Gode udflugter - alt i alt en rigtig god tur.
16. september var der Fællesfest med Mørke og Hornslet Seniorer. Det var Rønde, der var arrangør og festen blev holdt på Rønde Idrætscenter. Vi var 118 deltagere, heraf var de 68 fra Rønde.  Musik og dans til Jørgen Bitsch. Et flot arrangement i et rigtig godt lokale.

26. september modeopvisning.  Igen i butikken hos Otto Sørensen med 80 deltagere, som er fuldt hus.

10. oktober havde vi den traditionelle Tema aften her i A-Huset. Vi var 68 til  smørrebrød og vin og vi præsenterede næste flyrejse, som går Portugal den 25.maj til 1. juni 2019. Der er i år kun 26 deltagere.
16. oktober havde vi ”Åletur” til Hoed kro. 80 deltagere i 2 busser.  Ål ad. libitum og der var rigeligt med ål og efterfølgende kaffe.
31. oktober havde vi  Koncert med Syddjurs Seniororkester i Teatersalen på Kultur Hotellet her i Rønde. Vi var 87 deltagere.
En rigtig god eftermiddag med god stemning. Det må gerne blive en tradition.
16. november: Julefrokost i Thorsager Forsamlingshus med 102 deltagere. Arrangementet var ikke helt tilfredsstillende. Traktementet var ikke OK. Forsamlingshusets vært magtede det ikke, som vi havde aftalt. I 2019 bliver det en kombineret julefrokost og jubilæumsfest på Idrætscenteret i Rønde den 29. november, da pensionistforeningen kan fejre 75 års jubilæum.
18. december var vi 78 deltagere til julehygge i A-Huset med gløg og æbleskiver, musik og sang. Som tidligere år var det en rigtig hyggelig eftermiddag.
Vi har jo også en god aktivitet med bowling i Ebeltoft.  Her vil vi godt sige en stor tak til Ida og Lars Frederiksen og Bodil og Flemming Smed, som står for det arrangement.  
Det kører jo uafhængig af foreningens økonomi og hviler i sig selv.
Vi skal sige, at der godt kan være flere deltagere. Se bag på programmet m.h.t. tidspunkter og tilmelding.
Medlemstallet er 1. januar i år 381 medlemmer, det fortæller Poul mere om i regnskabet.
Hjemmesiden har i 2018 haft 6.064 besøgende – altså godt 500 besøgende om måneden.
Vi har i bestyrelsen haft 8 bestyrelsesmøder og Hanne deltager i møder i Randers Kredsen, hvor hun er kasserer.
Det er ikke blevet nemmere at deltage i bestyrelsesarbejde. Den nye databeskyttelses lov stiller nye krav, når man arbejder og kommunikerer via internettet,  ja, hvad ellers siger vi vel? Vi registrerer  ikke mailadresser og ikke cpr.numre.
Vi sender navn, adresse og fødselsdata til Danske Seniorer, og de må kun bruge oplysningerne til udsendelse af Senior Bladet. Alle computere kan hackes – det har vi set i 2018 – selv Maersk blev ramt.
Til slut vel jeg gerne her i beretningen sige en stor tak til Dagli’Brugsen i Thorsager for sponsorstøtte med gaver og trykning af programmer.
Der skal også lyde en tak til sparekassen i Rønde for mandelgaver til julefrokosten.
Endelig vil jeg sige tak til alle medlemmerne for god opbakning til arrangementerne.
og tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde

Ved arrangementer, hvor der bedes om tilmelding, er det til:
Hanne Poulsen tlf. 23 28 84 61 eller SMS
Der svares med bekræftelse, når du tilmelder dig på sms

Ved buskørsel er afgange fra:
Thorsager ved P.pladsen Thorsgade 53
og i Rønde er det busterminalen

Indbetalinger: Rønde Sparekasse: 9354 - 8003933
eller MobilePay : 46101

 BOWLING er fredage fra kl. 15 - 17


2019:
MCj03397140000[1]30. august
13. september
27. september
11. oktober
25. oktober
 8. november
22. november
JULEAFSLUTNING:
6. DECEMBER KL. 16 – 18

MCj03397140000[1]
2020

17. januar
31. januar
14. februar
28. februar
13. marts
27. marts
SÆSONAFSLUTNING:
24. APRIL  KL. 16 – 18  

Husk evt. afbud senest kl. 12 DAGEN FØR til:
Ida og Lars Frederiksen  20 20 65 15 eller
Bodil og Flemming Smed på 23 45 89 87 

PENSIONISTFORENINGENS BESTYRELSE:

Formand:

Hanne Poulsen

86 33 20 26 - 23 28 84 61

Næstformand:

Evard Bruun

23 31 96 22

Sekretær:

Viktor Sørensen

86 37 22 64

Kasserer:

Poul Rs. Poulsen

86 33 20 26 – 40 41 27 22

Medlem:

Anne Marie Storgaard

25 39 39 62

Medlem:

Hanne Rasmussen

60 71 68 88

Medlem:

Jonna Præst

86 14 41 13

Medlem:

Hugo Jensen

23 20 02 20

Medlem:

Thorvald T. Jørgensen

20 84 34 75

 se også: www.pensionistforeningenroende.dk
Dagli’Brugsen i Thorsager er sponsor ved trykning af programmer.