Medlemskab:

Foreningen er åben for alle pensionister og efterlønsmodtagere  i Rønde og omegn,
samt andre med interesse for foreningen.

Medlemskabet er personligt og koster 100 kr. årligt.

Der er 373 medlemmer i foreningen ultimo juli 2017.

Da vi er medlem i sammenslutningen "Danske Seniorer", som søger støtte fra tipsmidlerne,
skal fødselsdato registreres ved indmeldelse.

Medlemmerne får tilsendt  "SeniorBladet" som udgives 8 gange årligt af Danske Seniorer.
Et rigtig godt blad med artikler, som relaterer til pensionisternes hverdag.

Kontakt formanden, én fra bestyrelsen eller >> klik her << til web-redaktøren,
så vil vi hurtigt oprette medlemskab.

Venlig hilsen
Bestyrelsen